ในภาษา C++ ก่อนที่เราจะตั้งตัวแปรแต่ละตัวขึ้นมาก็ต้องมีการกำหนดชนิดของตัวแปรขึ้นมาด้วย ชนิดของตัวแปรนั้นก็ยังมีหลายชนิดอีกต่างหาก เอาเฉพาะตัวแปรชนิดที่เป็นตัวเลขก็ปาเข้าไปหลายชนิดแล้ว เช่น int ก็จะหมายถึงตัวเลขที่เป็นจำนวณเต็ม , float ก็หมายถึงชนิดตัวแปรที่เป็นทศนิยม เป็นต้น แล้วสมมติว่ามีการกระทำระหว่างตัวแปรสองชนิด เช่น การบวกเลข ระหว่าง int กับ float การลบ การคูณ การหาร เป็นต้น มันจะเกิดอะไรขึ้น ผมก็เลยได้เขียนโปรแกรมง่ายๆเพื่อทดสอบให้เห็นและเข้าใจว่าเมื่อเกิดเหตุการดังกล่าว มันจะเกิดอะไรขึ้น

สำหรับหลายๆคน ที่สงสัยคำตอบบางอย่าง เมื่อเราไม่รู้จะไปหาคำตอบได้ที่ไหน เราก็สามารถเขียนโค้ดขึ้นมาเองเพื่อทดสอบได้นะครับ เหมือนกันกับในที่นี้ เผื่ออาจารย์ออกข้อสอบถามขึ้นมา ก็เอาไปตอบได้เลยว่า เมื่อ int กับ float กระทำต่อกันแล้ว ผลที่ได้ก็จะกลายเป็น float เอง