1.จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ สร้างเลขสุ่มจำนวน n ตัว และนับว่ามีเลขสุ่มที่เป็นเลขคี่กี่จำนวน กำหนดให้รับค่า n เป็นจำนวนเต็มจาก
แป้นพิมพ์ แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ

ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 5

Input n: 5
1804289383
846930886
1681692777
1714636915
1957747793
Count = 4

ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 10

Input n: 10
1804289383
846930886
1681692777
1714636915
1957747793
424238335
719885386
1649760492
596516649
1189641421
Count = 7


โจทย์ให้ Flowcart มา
ข้อสอบคอมโปรฯ