อันนี้เป็นเทอมปลาย 2010 นะครับ 10 ข้อ เอาลองไปทำดู ทำได้หมดนี้ รับรองได้เต็มแน่ๆครับ

–>ข้อสอบคอมโปรแกรมมิ่งหน้าเครื่อง เทอมปลาย 2010 q1

–>ข้อสอบคอมโปรแกรมมิ่งหน้าเครื่อง เทอมปลาย 2010 q2

–>ข้อสอบคอมโปรแกรมมิ่งหน้าเครื่อง เทอมปลาย 2010 q3

–>ข้อสอบคอมโปรแกรมมิ่งหน้าเครื่อง เทอมปลาย 2010 q4

–>ข้อสอบคอมโปรแกรมมิ่งหน้าเครื่อง เทอมปลาย 2010 q5

–>ข้อสอบคอมโปรแกรมมิ่งหน้าเครื่อง เทอมปลาย 2010 q6

–>ข้อสอบคอมโปรแกรมมิ่งหน้าเครื่อง เทอมปลาย 2010 q7

–>ข้อสอบคอมโปรแกรมมิ่งหน้าเครื่อง เทอมปลาย 2010 q8

–>ข้อสอบคอมโปรแกรมมิ่งหน้าเครื่อง เทอมปลาย 2010 q9

–>ข้อสอบคอมโปรแกรมมิ่งหน้าเครื่อง เทอมปลาย 2010 qa