โน๊ตไว้กันลืม และเผื่อสำหรับหลายๆคนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับ SQL สำหรับคำสั่งการรวมข้อมูลจากหลายๆตารางเข้าด้วยกัน เป็นวิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยาก แต่ผมยังไม่ได้ทดสอบในเรื่องของประสิทธิภาพว่ามีผลกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์มากแค่ไหน เช่น กินทรัพยากรไหม หรือ มีวิธีอื่นๆ ที่ดีกว่านี้ไหม เอาเป็นว่าโน๊ตไว้แบบ เบสิคๆ ที่ใช้ได้กันก่อน ใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็แนะนำด้วยเด้อ

รวม SQL หลายตาราง

รวม SQL หลายตาราง


Merge Tables SQL

Merge Tables SQL


Code :

SELECT `tb`.`hdd_std_id` , COUNT( `tb`.`hdd_std_id` ) total
FROM (
SELECT * 
FROM `cell_status_l01` 
UNION SELECT * 
FROM `cell_status_l02` 
UNION SELECT * 
FROM `cell_status_l03` 
UNION SELECT * 
FROM `cell_status_l04` 
UNION SELECT * 
FROM `cell_status_l05` 
UNION SELECT * 
FROM `cell_status_l06` 
UNION SELECT * 
FROM `cell_status_r01` 
UNION SELECT * 
FROM `cell_status_r02` 
UNION SELECT * 
FROM `cell_status_r03` 
UNION SELECT * 
FROM `cell_status_r04` 
UNION SELECT * 
FROM `cell_status_r05` 
UNION SELECT * 
FROM `cell_status_r06`
) AS `tb` 
GROUP BY `tb`.`hdd_std_id` 
ORDER BY `tb`.`hdd_std_id` ASC 
LIMIT 0 , 30

เทคนิคเพิ่มเติม MySQL

ดูหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ MySQL