ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙ 👑🇹🇭
วันพฤหัสบดี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร (ร.๙)
เสด็จสวรรคต เวลา ๑๕.๕๒ ณ.โรงพยาบาลศิริราช
พระชนมพรรษา ๘๙ ปี
ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี
วันศุกร์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
ประเทศไทยเข้าสู่ รัชกาลที่ ๑๐
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
#เก็บโพสไว้เป็นความทรงจำตลอดไป