น้องๆชาวเกียร์ที่กำลังหาหนังสือไปอ่าน การบ้านเก่า ตัวอย่างข้อสอบ หรือสไลด์อาจารย์ วิชาต่างๆ พี่ได้รวบรวมไว้ส่วนหนึ่ง เข้าไปโหลดได้ที่

http://std.kku.ac.th/5130405176/ เมื่อเข้าไปแล้วก็ดูตามรูปด้านล่างจะมีลิงค์ให้เข้าไปเลือกดาวน์โหลดเอกสารได้เลยครับ !!