รับตัวอักษรพิมพ์เล็ก 1 ตัว นับจำานวนสระ จนกว่าจะใส่เป็นตัวเลข
ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่าเป็น c o m p u t e r 1
Input a character: c
Input a character: o
Input a character: m
Input a character: p
Input a character: u
Input a character: t
Input a character: e
Input a character: r
Input a character: 1
Count = 3

ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่าเป็น p r o g r a m 5
Input a character: p
Input a character: r
Input a character: o
Input a character: g
Input a character: r
Input a character: a
Input a character: m
Input a character: 5
Count = 2