รับตัวอักษร 1 ตัว นับจำานวนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ จนกว่าจะใส่เป็นตัวเลข
ตัวอย่างผลรัน เมื่อกรอกค่า C o m P r o g 1
Input a character: C
Input a character: o
Input a character: m
Input a character: P
Input a character: r
Input a character: o
Input a character: g
Input a character: 1
Count = 2

ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า A a E e I i O o U u 4
Input a character: A
Input a character: a
Input a character: E
Input a character: e
Input a character: I
Input a character: i
Input a character: O
Input a character: o
Input a character: U
Input a character: u
Input a character: 4
Count = 5