เบื่อๆ เซ็งๆ เปิดเทอมใหม่ มีอะไรอีกมากมายที่รอให้เรียนรู้ แต่ในบางอรามณ์มันก็เบื่อๆ เทอมนี้ตั้งปณิธานกับตัวเองเอาไว้ว่า จะไม่ขาดเรียน ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอะไร

ขอขาดให้เท่าที่มีเหตุสุดวิสัยจริงๆ ผ่านมาเกือยสองอาทิตย์ก็ทำได้ แต่หนังสือหนังหาทั้งหลายทั้งปวง ยังไม่เริ่มต้นอ่าน มัวแต่ทำอะไรอยู่นี่ บางครั้งก็มีแต่เรื่องไร้สาระ จะไปเอาอะไรมากกะมัน  ระบายๆๆ ทำไมๆๆ เบื่อๆๆๆ เซ็งๆๆๆๆ

จริงๆก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะ เหล่านั้นก็ทำปกตินะ แต่มีเรื่องที่ปกติ มันก็ปกติ แต่ตอนนี้มันไม่ปกติไง เลยมีอาการเซ็งๆ สรุปคือ เซ็งบางเรื่อง ไม่ได้เซ็งทั้งหมด เป็นเอามากแล้วอารมณ์เธอ