What is Angular JS

What is Angular JS


เอาหัวข้อจากสไลด์มาเลยนะ จะได้อธิบายไปพร้อมๆกัน เรียนไปพร้อมๆกันนี่แหละ สำหรับบางท่านที่ยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว Angular คืออะไร?
Angular ก็คือ client-side JavaScript เฟรมเวิร์คตัวหนึ่ง ที่จะมาช่วยเราเพิ่มความสามารถให้กับหน้าเว็บจาก HTML ธรรมดาๆของเรา ให้มี interactivity กลายเป็นเว็บที่ไม่ธรรมดาได้
เราสามารถแทรกคำสั่งลงไปใน HTML ได้ตรงๆ เช่น {{4+5}} Angular ก็จะสามารถคำนวณได้และแสดงผลได้ทันที

สารบัญ – Angular

กลับไปที่หน้า Index Angular เพื่อดูหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ