ปัญหาหนึ่งในการใช้ session ใน php คือ เมื่อเราต้องการใช้ session กับหลายๆ sub domain เช่น ต้องการให้ session ที่ xxx1.janthai.com ใช้งานได้กับ xxx2.janthai.com
มาดูกันเลยว่าทำอย่างไร
ที่ xxx1.janthai.com ขณะที่เราทำการทดลองจะใช้ php สร้าง session ดังนี้

ปัญหาในการใช้ session ใน php

ปัญหาในการใช้ session ใน php

ส่วนที่ xxx2.janthai.com เราจะทำการทดลองเรียกใช้ session โดยสั่งแสดงผลดังนี้

 session ใน php

session ใน php


แต่เราจะพบว่า ไม่สามารถแสดงค่า session ที่ถูกต้องได้
วิธีการคือ เราจะต้องแทรกคำสั่ง session เพิ่มเข้าไปอีก ดังนี้

โดเมน และ session ใน php

โดเมน และ session ใน php

อ้างอิงการใช้งาน URL: http://php.net/manual/en/function.session-regenerate-id.php

สามารถเข้าไปอ่านเพื่อศึกษาตัวอย่างได้ นอกจากนี้ หากต้องการให้ session สามารถใช้งานได้หลายๆ โดเมน ก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้เช่นกัน