เมื่อเพิ่ม Manufacturers แล้ว ทีนี้เราก็จะมาใส่รายละเอียดเพิ่มเติมให้กับผู้ผลิตของเรา เช่นที่อยู่ที่ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าของเรา เชื่อถือเรามากยิ่งขึ้นนั่นเอง
การเข้าไปแก้ไขก็เหมือนกับบทความที่แล้วคือเข้าไปที่ Manufacturers

เมื่อเรากดเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนมากที่สุดโดยช่องที่มี * คือจำเป็นต้องมีข้อมูล