Facebook Article  บทความ Facebook   C++ Article  บทความ C , C++   Android Article  บทความ Android   PHP SQL Article  บทความ PHP   Games Article  บทความ Games  

filezilla Article  บทความ Filezilla 

Youtube icon  Video 

การลดขนาดไฟล์ pdf ให้เล็กลง

การลดขนาดไฟล์ PDF

การลดขนาดไฟล์ pdf ให้เล็กลง ช่วยให้เราประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์ และสามารถใช้เป็นไฟล์แนบสำหรับส่งไปทางอีเมล ได้ง่ายขึ้น เพราะถ้าหากไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป นอกจากจะรับส่งกันลำบาก หากความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่อำนวยแล้ว บางครั้ง ไม่สามารถแนบส่งไปทางอีเมลย์ได้ เพราะไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป บริการอีเมลบางเจ้า จำกัดขนาดไฟล์ไว้ที่ 10 Mb. เป็นต้น หากไฟล์มีขนาดเกินนี้ก็จะแนบส่งไปไม่ได้ วิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ การลดขนาดของไฟล์ เหมือนกับบทความที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้ นั่นก็คือ “การลดขนาดไฟล์ PDF” นั่นเอง


About

Pongpat Janthaiพงษ์พัฒน์ จันทร์ไทย
COE#18 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
"มุมเล็กๆ ของเด็กวิศวะฯ"

Tabs Switcher

ติดตาม Pongpat Janthai บน Youtube

แนะนำ

ถามตอบปัญหาไอที

หมวดหมู่

คลังเก็บ