เดือน มีนาคม 2012

Earth Hour มาร่วมกันปิดไฟให้โลกได้พักซักชั่วโมง

Earth Hour หรือวันปิดไฟให้โลกได้พัก ทุกๆปีจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้คนทั้งโลกได้ร่วมทำ คือ การปิดไฟพร้อมๆกันทั่วโลก หลายๆองค์กรณ์ หลายๆหน่วยงานก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะเมื่อดูจากสถิติพบว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วโลก เพิ่มขึ้นทุกๆปี ดังนั้นเพื่อรณรงค์กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของพลังงาน จึงมีกิจกรรมดีๆขึ้น