Facebook Article  บทความ Facebook   C++ Article  บทความ C , C++   Android Article  บทความ Android   PHP SQL Article  บทความ PHP   Games Article  บทความ Games  

filezilla Article  บทความ Filezilla 

Youtube icon  Video 

กำหนดลำดับคอลัมน์เอง SELECT MySQL

Posted by Pongpat Janthai on เมษายน 15, 2014 – 5:54 pm

กำหนดลำดับคอลัมน์เอง SELECT MySQL

เริ่มจากคำสั่งพื้นฐานสุดๆ คือคำสั่ง SELECT หน้าที่ของคำสั่งนี้ก็คือ แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล จะแสดงรายการแบบไหน แบบบางส่วน หรือรายการข้อมูลทั้งหมด ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดให้กับคำสั่งนั่นเอง

SELECT_Order_column_name

SELECT_Order_column_name


โดยปกติที่เราใช้คำสั่ง SELECT กันบ่อยๆ ก็มักจะใช้ในรูปแบบ SELECT * FROM table_name; หมายถึงแสดงข้อมูลทุกคอลัมน์ที่มีอยู่ในตารางนั้น * จะแทนชื่อทุกคอลัมน์ในตารางที่เราดึงข้อมูลออกมา หรือเราจะระบุชื่อคอลัมน์เองก็ได้ ถ้ามีหลายคอลัมน์ คั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) หรือคอมมา เช่น สมมติตาราง table_name ของเรามีคอลัมน์เป็น col1 , col2 , col3 , col4 และ col5 เราสามารถจะดึงทุกคอลัมน์โดยใช้คำสั่งได้สองแบบคือ

SELECT * FROM table_name;

และแบบที่สองคือ

SELECT col1 , col2 , col3 , col4 , col5 FROM table_name;

เป็นต้น
และสำหรับบทความนี้ที่เราได้บอกไปว่า เราสามารถระบุ หรือกำหนดลำดับของคอลัมน์เองได้ รูปแบบการเขียนคำสั่งก็จะเป็นดังต่อไปนี้ เช่น

SELECT col5 , col4 , col3 , col2 , col1 FROM table_name;

เป็นต้น ผลลัพท์ของตารางก็จะแสดงคอลัมน์เรียงตามลำดับที่เรากำหนด นอกจากนี้เรายังสามารถเบือกให้แสดงคอลัมน์ บางคอลัมน์ที่เราต้องการ (ไม่จำเป็นต้องแสดงทั้งหมด) การเขียนคำสั่งก็จะคล้ายๆ กับแบบที่เราระบุและกำหนดลำดับคอลัมน์ เพียงแต่อยากให้คอลัมน์ไหนแสดง ก็ระบุชื่อคอลัมน์ลงไป ถ้าไม่อยากให้แสดง ก็ไม่ต้องใส่ เช่นต้องการข้อมูลคอลัมน์ col5 และ col4 การเขียนคำสั่งก็จะเขียนได้เป็น

SELECT col5 , col4 FROM table_name;

เทคนิคเพิ่มเติม MySQL

ดูหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ MySQLAbout

Pongpat Janthaiพงษ์พัฒน์ จันทร์ไทย
COE#18 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
"มุมเล็กๆ ของเด็กวิศวะฯ"

Tabs Switcher

คลังเก็บ

Archives

Meta