เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q4

คำานวณดอกเบี้ยทบต้น กำาหนดให้โปรแกรมรับเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)จากทางแป้น
พิมพ์ แสดงผลยอดเงินคงเหลือรวมดอกเบี้ยแต่ละปีจนกว่าจำานวนเงินยอดเงินคงเหลือจะมีค่าเกิน 1 ล้านบาท

ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่าเงินต้นเป็น 500000 บาท และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี
Input balance and rate: 500000 7
Year 1 balance = 535000
Year 2 balance = 572450
Year 3 balance = 612522
Year 4 balance = 655398
Year 5 balance = 701276
Year 6 balance = 750365
Year 7 balance = 802891
Year 8 balance = 859093
Year 9 balance = 919230
Year 10 balance = 983576
Year 11 balance = 1.05243e+06

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.