Skip to main content

เขียน PHP ให้ปลอดภัยและป้องกันการถูกโจมต

เขียน PHP ให้ปลอดภัยและป้องกันการถูกโจมตีจากเหล่าร้าย

แปะๆกันลืม สำหรับท่านทั้งหลายที่กำลังจะเป็นนักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ เราจะเขียน PHP ยังไงให้ปลอดภัย และลดช่องโหว่ที่จะถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีหรือที่เรารู้จักกันคือเหล่า Hacker นั่นเอง